หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19
โดย : admin3
อ่าน : 4766
จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 (เข้าใหม่) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง ห้องเรียนของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 (18 พ.ค.-30 มิ.ย.63) ผ่านสื่อ DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ตรวจรายชื่อนักเรียน และสมัครเข้ากลุ่มไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/open?id=1DH6EfqEMbUyb7zQEzC4WZSW_li45iOjm


สมัครเข้ากลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาล 1/1

https://forms.gle/3LKQiabD32WU58Qi8

ชั้นอนุบาล 1/2
https://forms.gle/aEAYtKPG9iJYZbtQA

ชั้นอนุบาล 1/3
https://forms.gle/HNHRkbbcdRpc4JUNA

ชั้นอนุบาล 1/4
https://forms.gle/GJDcKRG9mBMZ3iBLA

ชั้นอนุบาล 1/5
https://forms.gle/WafVJvySCJYWQ8Vh9สมัครเข้ากลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาล 2/1

https://forms.gle/eoeyCjyznRgxTzAr5

ชั้นอนุบาล 2/2
https://forms.gle/aUR3KgrunRHCxB5R9

ชั้นอนุบาล 2/3
https://forms.gle/gSWsRwo1zheVEq1UA

ชั้นอนุบาล 2/4
https://forms.gle/SQGaPhJtTjvBCLx59

ชั้นอนุบาล 2/5
https://forms.gle/LrQ2FdCngyiJSXXj7

ชั้นอนุบาล 2/6 EP
https://forms.gle/AJmrKEVv3oG5GogV9

ชั้นอนุบาล 2/7 EP
https://forms.gle/o13RhNyNfLJGmNePA