หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562
โดย : admin1
อ่าน : 599
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562
รางวัลห้องเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562  (ตัวแทนห้องรับป้ายรางวัล) และรางวัลรายบุคคล นักเรียนที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านสูงสุด