ชื่อ - นามสกุล :นางดลใจ ทันใจ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาการงานอาชีพ/ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :