ชื่อ - นามสกุล :นางโกสุม สุวรรณผ่อง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่อยู่ :22/1 หมู่ 3 ถนน เทวราช เทวราช ไชโย อ่างทอง 14140
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :