ชื่อ - นามสกุล :นางบุญตา แย้มจำนัน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่อยู่ :65/2 หมู่ 1 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :