ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรณิดา ดีชัย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้น
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่อยู่ :38 ม. 2 ต. ไชยภูมิ อ. ไชโย จ. อ่างทอง
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :