ชื่อ - นามสกุล :นางอังคณา แก้วทรัพย์เศรษฐ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :