ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกนจิรา ศรีชุม
ตำแหน่ง :ครู/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :