ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุษา เสวตงาม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่1/5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :