ชื่อ - นามสกุล :นางมณทิรา บุญประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชานฏศิลป์/ประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่อยู่ :32 หมู่ที่4 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :