ชื่อ - นามสกุล :Mrs.Rowena Abonante Jaleco
ตำแหน่ง :ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 EP
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม :