ชื่อ - นามสกุล :Ms.Heidi Dorean Botha
ตำแหน่ง :ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก :อนุบาลปีที่ 3/6 EP
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม :