ชื่อ - นามสกุล :Mr.John Rey Laguna Luyke
ตำแหน่ง :ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก : อนุบาลปีที่ 2/7 EP
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูชาวต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม :