ชื่อ - นามสกุล :นางวารีทิพย์ คงศรี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารวิชาการ
ที่อยู่ :ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน