ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโอศฑี จังจริง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ผู้ช่วยวิชาการโครงการ Gifted Program/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :