ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรณิดา อุทธา
ตำแหน่ง :ครู/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :