ชื่อ - นามสกุล :นางมณฑา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/รองหัวหน้าโครงการ Gifted Program
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :