ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :