ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชัชรา ควรเนตร
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :