ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :