ชื่อ - นามสกุล :นายอุเทน ทองเศรษฐี
ตำแหน่ง :ครู/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/วิชาการโครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :