ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุปราณี แก้วเจริญ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :