ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปิ่นเลขา คงแขม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :