ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :