ชื่อ - นามสกุล :นายไพโรจน์ เรืองโรจน์แข
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :