ชื่อ - นามสกุล :นายพงศธร อ่วมกลัด
ตำแหน่ง :ครู/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :