ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันวิสา เทียมทิพาบุญกร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :