ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชฎาธาร เป่งทอง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :