ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเรณู กุศลวงษ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/รองหัวหน้าสายชั้นป. 3
หน้าที่หลัก :สอนวิชาการงานอาชีพ/ครูประจำชั้นป.3/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : สอน