ชื่อ - นามสกุล :นายฉลอง อำพันเรือง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ที่อยู่ :ถ.เทศบาล 4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป