ชื่อ - นามสกุล :นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษา/หัวหน้างานธุรการ/หัวหน้าบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :50/2 หมู่ 3 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานธุรการ
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :