ชื่อ - นามสกุล :นายหวั่น กลีบขยาย
ตำแหน่ง :คนงาน
หน้าที่หลัก :ช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรด้านอื่น ๆ
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่างไฟฟ้า