ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมลรุจี แก้วประจุ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 2/8
ที่อยู่ :45 ม. 14 ต. แสวงหา อ. แสวงหา จ. อ่างทอง
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : โครงการ English Program
หน้าที่ในกลุ่ม :