ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 3/7
ที่อยู่ :6/1 หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :