ชื่อ - นามสกุล :นางจำเนียร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที 1/9
ที่อยู่ :59/10 ถนน ลำท่าแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : โครงการ English Program
หน้าที่ในกลุ่ม :