ชื่อ - นามสกุล :นางจิระนันท์ ปานผาสุข
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/9 EP
ที่อยู่ :29/4 ถนน เทศบาล1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ English Program (EP)
หน้าที่ในกลุ่ม :