ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิตา ผ่องกาย
ตำแหน่ง :ครู/วิชาการสายชั้้นป. 5
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่อยู่ :239/ง หมู่ 4 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :