ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิตา ผ่องกาย
ตำแหน่ง :ครู/วิชาการสายชั้้น
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่อยู่ :239/ง หมู่ 4 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :