ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชัชรา ควรเนตร
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้น
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่อยู่ :91/4 หมู่ 1 ถนน - บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :