ชื่อ - นามสกุล :นางพิศนา สุวรรณพงศ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ที่อยู่ :10/3 ถนน อู่ทอง(ข) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :