ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าสาย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่อยู่ :39/1 หมู่ 6 ถนน - ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :