พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้รับผิดชอบ  การบริหารทั่วไป
นายพงศธร อ่วมกลัด
นายอรรถพร นุ่มประไพ

เข้าชม 151  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561