อาทิตย์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครอง ป.4 - ป.6

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:00 น. )
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  4 พฤศจิกายน 2561


เข้าชม 232  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
  
ประชุมผู้ปกครอง ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13:00 น. - 14:30 น. )
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  4 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมธงทอง

เข้าชม 232  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
  
ประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ English Program

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 14:30 น. - 16:00 น. )
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม   4 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมธงทอง

เข้าชม 232  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561