เสาร์์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  22 23 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้รับผิดชอบ  การบริหารทั่วไป
นายพงศธร อ่วมกลัด
นายคเณศ เข็มปัญญา

เข้าชม 146  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561