[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 45 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
link banner
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Click ดูประวัติ
นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล/ที่ปรึกษาสายชั้นป. 2/งานธุรการและสารบรรณ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/6
Click ดูประวัติ
นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์
ครู/หัวหน้าสายชั้นป. 2
สอนวิชาพลศึกษา/ครูประจำชั้นป. 2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทณัฐ อ่วมรอต
ครู/รองหัวหน้าสายชั้นป. 2
สอนวิชาภาษาสังคม/ครูประจำชั้นป. 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญ
ครู ชำนาญการ/วิชาการสายชั้นป. 2
สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 2/6
Click ดูประวัติ
นางสาวสรัญญา หอมชะเอม
ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้น
สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี แย้มเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประจำชั้นป. 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ เหมรักษ์
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นางภัคปภา ครองญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้น 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง
ครู
สอนวิชาการงานอาชีพ วิทยาการคำนวณ /ครูประจำชั้นป. 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชชาณิต ฤทธิ์ฤดี
ครู
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/2
Click ดูประวัติ
นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชานาฏศิลป์/ครูประจำชั้นป. 2/4
Click ดูประวัติ
นางสุมาลี มากรื่น
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ครูประจำชั้นป. 2/4
Click ดูประวัติ
นางราษี อินทร์พยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประจำชั้นป. 2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ มหากุศล
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้น 2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวปิ่นเลขา คงแขม
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาวิท่ยาศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 2/7
Click ดูประวัติ
นายเอนก คล้ายสังข์
ครูพิเศษ
สอนว่ายน้ำ/ครูประจำชั้นป. 2/3
Click ดูประวัติ
นายสิทธินนท์ เสวตวิหารี
ครูพิเศษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ครูประจำชั้นป. 2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทัชพร มั่งสมบูรณ์
ครูพิเศษ
สอนวิชาสังคมศึกษา/ครูประจำชั้น 2/6
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา นากอร่าม
ครูพิเศษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ โพธิ์มณี
ครูพิเศษ
สอนวิชาสุขศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ุ6
Click ดูประวัติ
นางสาวสายรุ้ง วรธนากร
ครูพิเศษ
สอนเด็กพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program
14 : เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
15 : บุคลากรด้านภาษาจีน
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
17 : ครูชาวต่างชาติ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ