เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 84 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 G
Click ดูประวัติ
นายคเณศ เข็มปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Click ดูประวัติ
นางปิยะนาถ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษาสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นายไพโรจน์ เรืองโรจน์แข
ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางอุษา เห็นชื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร อาคมคง
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทณัฐ อ่วมรอต
ครู ชำนาญการ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัฒนา กิจสมศาสตร์
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Click ดูประวัติ
นายประวิทย์ พันธ์ศรี
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Click ดูประวัติ
นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสมพิศ ขวัญจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5