[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 47 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายฉลอง อำพันเรือง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
Click ดูประวัติ
นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล/ที่ปรึกษาสายชั้นป. 2/งานธุรการและสารบรรณ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/6
Click ดูประวัติ
นางปรวี อ่อนสะอาด โตรส
ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นป. 4/หัวหน้าโครงการ Gifted Program (G)
สอนวิชาคณิคศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 4/7
Click ดูประวัติ
นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง
ครู
สอนวิชาการงานอาชีพ วิทยาการคำนวณ /ครูประจำชั้นป. 2/1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
14 : เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
15 : บุคลากรด้านภาษาจีน
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
17 : ครูชาวต่างชาติ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)