[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Admin3]
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
Click ดูประวัติ
นางสาวโอศฑี จังจริง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ สุดสวาท
ครู/วิชาการสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/5 Pre Gifted
Click ดูประวัติ
นางสุมาลี มากรื่น
ครู ชำนาญการ/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก
ครู ชำนาญการ/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 G
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศาลักษณ์ ผิวโต
ครู/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Click ดูประวัติ
นางสาวธิตา ผ่องกาย
ครู/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นายอุเทน ทองเศรษฐี
ครู/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/วิชาการโครงการ Gifted Program (G)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 G
Click ดูประวัติ
นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ/วิชาการประจำโครงการ (English Program : EP
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 Ep
Click ดูประวัติ
นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูล
ครู/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางสาวปิ่นเลขา คงแขม
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 G
Click ดูประวัติ
นางสาววัลยา ภู่สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางอังคณา จำปาเงิน
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยะวดี อาจมังกร
เจ้าหน้าที่วิชาการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ