[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 46 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Click ดูประวัติ
นางชานิณี คุ้มเกรง
ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษา
สอนวิชาภาษาไทย/ประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click ดูประวัติ
นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูล
ครู/หัวหน้าสายชั้นป. 6
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click ดูประวัติ
นางมณฑา อินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นป. 6/ผู้ช่วยวิชาการโครงการ Gifted Program (G)
สอนวิชาคณิคศาสตร์/ประถมศึกษาปีที่ 6/7
Click ดูประวัติ
นางสาวโอศฑี จังจริง
ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/วิชาการสายชั้น ป.6/วิชาการโครงการ Gifted Program (G)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 6/7
Click ดูประวัติ
นางสาวพรรณิดา ดีชัย
ครูผู้ช่วย/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นป. 6
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/4
Click ดูประวัติ
นางขวัญใจ มีวารา
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล เนียมสุข
ครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษาปีที่ 6/3
Click ดูประวัติ
นางสายทอง เข็มทอง
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษาปีที่ 6/3
Click ดูประวัติ
นายกิตินัย นาคศรี
ครู
สอนวิชาดนตรี/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click ดูประวัติ
นางกุญชรี ผลประทีปสุริยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/4
Click ดูประวัติ
นายจุมพล สมภาค
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาศิลปะ/ประถมศึกษาปีที่ 6/5
Click ดูประวัติ
นายคเณศ เข็มปัญญา
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้าสายชั้น/สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/5
Click ดูประวัติ
นายอรรถพร นุ่มประไพ
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาพลศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/6
Click ดูประวัติ
นางสุนทรี สายสุทธิ
ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้าห้องพิเศษเรียนร่วม/ครูสอนเด็กพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร อาคมคง
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 6/6
Click ดูประวัติ
นายสุรเดช มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาพลศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/6
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐสุดา อุทัยรัตน์
ครูพิเศษ
สอนวิชาสังคมศึกษา/ครูประถมศึกษาปีที่6/1
Click ดูประวัติ
นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน
สอนวิชาแนะแนว/ประถมศึกษาปีที่ 6/3
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ โพธิ์มณี
ครูพิเศษ
สอนวิชาสุขศึกษา/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/4
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมภิรา นิทรัพย์
ครูพิเศษ
สอนว่ายน้ำ/ครูประถมศึกษาปีที่ 6/5
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
14 : เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
15 : บุคลากรด้านภาษาจีน
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
17 : ครูชาวต่างชาติ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)