[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 46 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Click ดูประวัติ
นางมณทิรา บุญประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนที่ปรึกษาสายชั้นประถมศึษาปีที่ 5
ครูผู้สอนวิชานฏศิลป์/ครูประจำชั้นป. 5/5
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าสายป. 5
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/7
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชรา ควรเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นป. 5
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/7
Click ดูประวัติ
นางสาวธิตา ผ่องกาย
ครู/วิชาการสายชั้้นป. 5
สอนวิชาวิทยาศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางสาวธัญวลัย พูลพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย/ผู้ช้วยวิชาการสายชั้นป. 5
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click ดูประวัติ
นางโกสุม สุวรรณผ่อง
ครู ชำนาญการ
สอนวิชาสุขศึกษา/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางบุญตา แย้มจำนัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click ดูประวัติ
นางดลใจ ทันใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาการงานอาชีพ/ประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click ดูประวัติ
นางสาววริศรา โปติ๊บ
ครู
สอนวิชาภาษาจีน/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ สุขประเสริฐ
ครู
สอนวิชาสังคมศึกษา/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/3
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ เหมรักษ์
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/3
Click ดูประวัติ
นางสาวณชนก อินถาวร
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาสังคมศึกษา/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/4
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร นิ่มสุพรรณ
ครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/4
Click ดูประวัติ
นางพิศนา สุวรรณพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/6
Click ดูประวัติ
นางสาวเกนจิรา ศรีชุม
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาภาษาไทย/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/5
Click ดูประวัติ
นายอติชาต สามัคคี
ครู
สอนวิชาดนตรี/ครูประถมศึกษาปีที่ 5/6
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราภรณ์ มณีอินทร์
อัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
สอนเด็กพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
14 : เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
15 : บุคลากรด้านภาษาจีน
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
17 : ครูชาวต่างชาติ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)