[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������ 4
Click ดูประวัติ
นางพัชราภรณ์ เพ็งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาสายชั้นปประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์
ครู/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Click ดูประวัติ
นางอุษา เห็นชื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศาลักษณ์ ผิวโต
ครู/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Click ดูประวัติ
นางสาวกีรานัทร์ ลาลด
ครูผู้ช่วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Click ดูประวัติ
นายวรินทร หน่ายสังขาร
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นางนวพร พึ่งทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นายกานต์นิธิ แย้มสรวล
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงนภา ดอกไม้
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Click ดูประวัติ
นางสาวจุลัยลักษณ์ ละราคี
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ มหากุศล
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Click ดูประวัติ
นายกิตินัย นาคศรี
ครูชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา แย้มปราไสย
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ